Tehnički pregled sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Čepin i Livana (I. faza)

Dana 04. studenog 2016. godine održan je tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenoj građevini infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarno-fekalna kanalizacija naselja Čepin (I. faza – novo Naselje).

Zapatillas de baloncesto Nik

Navedeni tehnički pregled obavljen je radi postupka izdavanja uporabne dozvole, koju je zatražilo trgovačko društvo Urednost d.o.o. Čepin.

U zapisniku o navedenom tehničkom pregledu konstatiran je prijedlog da se investitoru Urednost d.o.o. Čepin izda uporabna dozvola kada se otklone određeni izneseni nedostaci te kada nedostajući članovi Povjerenstva dostave osnivaču povjerenstva svoje pozitivno mišljenje. Rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka je 90 (devedeset) dana od dana pisanja zapisnika, odnosno od 04.11.2016. Zaključno, dogovoreno je kako će svaki član Povjerenstva, koji je dao primjedbe izvršiti pregled otklonjenih nedostataka i svoje pisano mišljenje dostaviti osnivaču Povjerenstva.

Otklanjanjem nedostataka utječemo na stanje okoliša, čistoću zraka i vode te će se uređenjem nerazvrstanih cesta i vraćanjem javnih površina u njihovo prvobitno stanje omogućiti kvalitetniji život mještana Općine Čepin.

Zahvaljujemo mještanima i budućim korisnicima na suradnji i razumijevanju.

Direktor:
Željko Barišić