Tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenoj građevini infrastrukturne namjene, vodoopskrba i odvodnja gospodarske zone „Ovčara“ Čepinu

Dana 30. siječnja 2017. godine održan je tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenoj građevini infrastrukturne namjene, vodoopskrba i odvodnja gospodarske zone „Ovčara“ Čepinu.
Navedeni tehnički pregled obavljen je radi postupka izdavanja uporabne dozvole, koju je zatražilo trgovačko društvo Urednost d.o.o. Čepin kao investitor projekta.

Utvrđeno je da se projekt izveo u potpunosti prema građevinskoj dozvoli, prema pravilima struke i prema pozitivnim zakonima RH te se očekuje izdavanje uporabne dozvole u roku od mjesec dana od dana održavanja tehničkog pregleda.