Tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenoj građevini infrastrukturne namjene, vodoopskrba i odvodnja gospodarske zone „Ovčara“ Čepinu

Dana 30. siječnja 2017. godine održan je tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenoj građevini infrastrukturne namjene, vodoopskrba i odvodnja gospodarske zone „Ovčara“ Čepinu.
Navedeni tehnički pregled obavljen je radi postupka izdavanja uporabne dozvole, koju je zatražilo trgovačko društvo Urednost d.o.o. Čepin kao investitor projekta.

Footpatrol x The North Face will keep you warm... In style! - Fashion Inspiration and Discovery

Utvrđeno je da se projekt izveo u potpunosti prema građevinskoj dozvoli, prema pravilima struke i prema pozitivnim zakonima RH te se očekuje izdavanje uporabne dozvole u roku od mjesec dana od dana održavanja tehničkog pregleda.