Kalkulacija cijene vodnih usluga od 01.11.2014. (.PDF dokument)

Odluka o cijeni vodnih usluga listopad 2014. (.PDF dokument)

Odluka o priklučenju na komunalne građevine (.PDF dokument)

Zahtjev za priključenje na komunalnu građevinu (.PDF dokument)