Odluka o imenovanju službenika za inforiranje (.PDF)

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.docx)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.docx)

Službenik za informiranje (.docx)

Postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama (.docx)

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova (.PDF)

Propisi:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15)

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije