Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023 (.PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Urednost d.o.o. Čepin za 2022. godinu

Podaci monitoringa vode za ljudsku potrošnju 21.12.2020.(.PDF dokument)

Podaci monitoringa vode za ljudsku potrošnju 07.10.2020. (.PDF dokument)

Kalkulacija cijene vodnih usluga od 01.11.2014. (.PDF dokument)
Odluka o cijeni vodnih usluga listopad 2014. (.PDF dokument)

  • Odluka o priklučenju na komunalne građevine (.PDF dokument)
  • Zahtjev za priključenje na komunalnu građevinu (.PDF dokument)
  • Cjenik održavanja vodovodne mreže (.PDF dokument)

Temeljem članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), Direktor komunalnog poduzeća UREDNOST D.O.O., iz Čepin, Kralja Zvonimira 176, donosi dana 19.03.2013. godine

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI
ISPORUKE VODNIH USLUGA

Opći i tehnički uvjeti (.PDF dokument)

Godišnji izvještaj o kvaliteti vode (.PDF dokument)

Kontakt za dojavu stanja brojila samoočitača:

Besplatni telefon: 0800 200 010

Email: vodomjer@urednost.hr