Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011., 83/2013.,143/13. i 13/14.) naručitelj Urednost d.o.o. Čepin objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ UREDNOST D.O.O. ČEPIN U SUKOBU INTERESA

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj UREDNOST D.O.O. ČEPIN je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

P. O. Tonkovac, K. Tomislava 75A, Čepin OIB: 53461742399
B. Z. Utvrda zidine, K. Tomislava 75A, Čepin

Izjava urednost .PDF